Udvikling og samarbejde

Nationalparken udvikles i samarbejde med lodsejerne, lokalsamfundet, organisationer, foreninger, Naturstyrelsen og de fem kommuner. Alle kommende projekter vil blive lavet gennem frivillige aftaler med lodsejere og interessenter.   

Nationalparkplan 2020-2026

Læs Forslag til Nationalparkplan 2020-2026

Høring over Nationalparkplan 2020-2026 er slut

Forslag til Nationalparkplan 2020-2026 for Nationalpark Kongernes Nordsjælland har været i høring fra den 4. december 2019 til og med den 4. marts 2020.

Nationalparken har modtaget over 60 høringssvar. 

I den næste tid vil nationalparken behandle alle de indkomne høringssvar og samle dem i et høringsnotat. Nationalparkbestyrelsen vil diskutere høringsnotatet på et kommende bestyrelsesmøde. 

Hvis høringen medfører væsentlige ændringer til planforslaget, vil et nyt planforslag blive sendt i høring i otte uger. Bestyrelsen skal have vedtaget nationalparkplanen senest den 1. juli 2020. 

Nedenfor kan du se det samlede høringsmateriale.

Hvad er en nationalparkplan?

Grundlaget for arbejdet i alle danske nationalparker er seksårige nationalparkplaner med konkrete mål og handlinger for, hvordan nationalparkfondene vil udvikle parkerne. En nationalparkplan indeholder: 

  • En beskrivelse af værdierne i nationalparken
  • En beskrivelse af den lovgivning og de rammer, som nationalparken er underlagt
  • En beskrivelse af indsatser og projekter inden for natur, kulturhistorie, friluftsliv, landskab, formidling og lokalsamfund mm. 

Planens tilblivelse

Fra den 1. februar-28. april 2019 kunne alle komme med ideer til nationalparkplanen.

Klik her for at læse idékataloget over alle de indkomne ideer

Der blev afholdt informationsmøder for både lodsejere og andre interesserede.

Fra april til november 2019 er der blevet udarbejdet forslag til nationalparkplan, og der har løbende været drøftelser med berørte lodsejere, samarbejdspartnere mv.

Forslag til Nationalparkplan 2020-2026 har været i offentlig høring fra den 4. december 2019 til og med 4. marts 2020. Nationalparken har modtaget over 60 høringssvar.

I høringsperioden har nationalparken afholdt et offentligt møde, hvor nationalparkplanen blev præsenteret, og hvor der var mulighed for at stille spørgsmål. 

 

Alle indkomne høringssvar behandles og samles i et høringsnotat, som bestyrelsen skal diskutere på et kommende bestyrelsesmøde.

Hvis høringen medfører væsentlige ændringer til planforslaget, vil et nyt planforslag blive sendt i høring i otte uger. 

Nationalparkbestyrelsen vedtager nationalparkplanen senest den 1. juli 2020. 

Logo og partnerskab

Der er stor interesse fra erhverv, turisme og organisationer i at bruge nationalparkens logo, men da nationalparkbestyrelsen endnu ikke har vedtaget retningslinjer for, hvem der må bruge logoet, må interesserede væbne sig med tålmodighed. 

Du er velkommen til at skrive til os på , hvis du gerne vil kontaktes, når retningslingerne ligger klar. 

Partnerlogo 1
partnerlogo 2
partnerlogo 3

© Foto: Esrum Sø; Allan Høxbroe l En hvinand-ælling forlader reden; Per Finn Nielsen l Hvinand over Esrum Sø; Per Finn Nielsen l Logoer; Ole Søndergaard