Udvikling og samarbejde

 

Fra idé til virkelighed: En nationalparkplan bliver til

Klik på fanerne for at læse om de enkelte faser.

Idéfase

Fra den 1. februar-28. april 2019 kan alle komme med ideer til nationalparkplanen. 

Informationsmøder afholdes for både lodsejere og andre interesserede. 

Planfase

Fra april til december 2019 udarbejdes forslag til nationalparkplan. Forslaget drøftes løbende med berørte lodsejere, samarbejdspartnere mv. 

Høringsfase

Over 12 uger fra december 2019 til februar 2020 sendes forslag til nationalparkplan i offentlig høring. 

Vedtagelsesfase

Fra februar til og med juni 2020 færdiggøres den endelige nationalparkplan. Den vedtages af nationalparkbestyrelsen senest den 1. juli 2020.

Nationalparkplan 2020-2026

Nationalpark Kongernes Nordsjælland har været mere end 10 år undervejs. Nu skal der laves et solidt fundament for, hvordan nationalparken over de kommende mange år skal udvikle sig.

Første skridt er at inddrage lokalsamfundene i Halsnæs, Gribskov, Hillerød, Helsingør og Fredensborg kommuner, lodsejere, organisationer, besøgende og andre interesserede i at lave den allerførste plan for området. Arbejdet løber frem til 1. juli 2020, hvor nationalparkplanen vedtages og gælder for årene 2020-2026.

Et bærende princip er frivillighed, og alle projekter eller forslag i en kommende plan vil blive gennemført i dialog og samarbejde med lodsejere, berørte beboere og myndigheder. Håbet er, at alle i og omkring nationalparken vil deltage aktivt i opbygningen af den med viden, ideer og gode kræfter.

Tak for alle jeres ideer til projekter inden for de seks emner nedenfor

Vi har samlet jeres mere end 400 ideer til projekter i nationalparken i et idékatalog. 

Se hele idékataloget her.

 

Natur

Geologi og landskab

Kulturhistorie

Friluftsliv

Lokalsamfund, erhverv og turisme

Formidling, undervisning og forskning

logo

Logo

Der er stor interesse fra erhverv, turisme og organisationer i at bruge nationalparkens logo, men da nationalparkbestyrelsen endnu ikke har vedtaget retningslinjer for, hvem der må bruge logoet, må interesserede væbne sig med tålmodighed. 

Du er velkommen til at skrive til os, hvis du gerne vil kontaktes, når retningslingerne ligger klar. 

© Foto: Hvinand over Esrum Sø; Per Finn Nielsen ǀ Høslet i Gribskov; Flemming Kirstein ǀ Dragebjerg; Marianne Lund Ujvári ǀ Frederiksborg Have; Thomas Rahbek ǀ Store Dyrehave; Parforcejagtlandskabet i Nordsjælland ǀ Høstfestival; Esrum Kloster ǀ Børn på skattejagt; Halsnæs Kommune