Udvikling og samarbejde

Nationalparken udvikles i samarbejde med lodsejerne, lokalsamfundet, organisationer, foreninger, Naturstyrelsen og de fem kommuner. Alle kommende projekter vil blive lavet gennem frivillige aftaler med lodsejere og interessenter.   

Nationalparkplan 2020-2026

Læs Forslag til Nationalparkplan 2020-2026

Høring over Nationalparkplan 2020-2026 er slut

Planen forventes vedtaget af bestyrelsen på dens møde i juni. Nationalparkplan 2020-2026 har været i høring fra den 4. december 2019 til og med den 4. marts 2020. I høringsperioden har nationalparken modtaget 67 høringssvar fra foreninger, myndigheder og privatpersoner.

Nationalparkfonden har samlet høringssvarene i et høringsnotat. Høringen har ikke medført væsentlige ændringer til planen, så planen skal ikke ud i en fornyet høring.

Nedenfor kan du se høringsnotatet og det samlede materiale, der har været i høring.

Læs høringsnotatet 

Hvad er en nationalparkplan?

Grundlaget for arbejdet i alle danske nationalparker er seksårige nationalparkplaner med konkrete mål og handlinger for, hvordan nationalparkfondene vil udvikle parkerne. En nationalparkplan indeholder: 

  • En beskrivelse af værdierne i nationalparken
  • En beskrivelse af den lovgivning og de rammer, som nationalparken er underlagt
  • En beskrivelse af indsatser og projekter inden for natur, kulturhistorie, friluftsliv, landskab, formidling og lokalsamfund mm. 

Planens tilblivelse

Fra den 1. februar-28. april 2019 kunne alle komme med ideer til nationalparkplanen.

Klik her for at læse idékataloget over alle de indkomne ideer

Der blev afholdt informationsmøder for både lodsejere og andre interesserede.

Fra april til november 2019 er der blevet udarbejdet forslag til nationalparkplan, og der har løbende været drøftelser med berørte lodsejere, samarbejdspartnere mv.

Forslag til Nationalparkplan 2020-2026 har været i offentlig høring fra den 4. december 2019 til og med 4. marts 2020. Nationalparken har modtaget 67 høringssvar.

I høringsperioden har nationalparken afholdt et offentligt møde, hvor nationalparkplanen blev præsenteret, og hvor der var mulighed for at stille spørgsmål. 

 

Hvert enkelt høringssvar er blevet behandlet og besvaret i et høringsnotat, der også indeholder anbefalinger til eventuelle ændringer i nationalparkplanen som følge af det enkelte høringssvar.

Det er kun, hvis et høringssvar medfører væsentlige ændringer i planen, at planen skal i fornyet høring. Siden ingen af de anbefalede ændringer er væsentlige, forventes planen at kunne vedtages af bestyrelsen til juni.

Nationalparkbestyrelsen vedtager nationalparkplanen senest den 1. juli 2020. 

Logo og partnerskab

Der er stor interesse fra erhverv, turisme og organisationer i at bruge nationalparkens logo, men da nationalparkbestyrelsen endnu ikke har vedtaget retningslinjer for, hvem der må bruge logoet, må interesserede væbne sig med tålmodighed. 

Du er velkommen til at skrive til os på , hvis du gerne vil kontaktes, når retningslingerne ligger klar. 

Partnerlogo 1
partnerlogo 2
partnerlogo 3

© Foto: Esrum Sø; Allan Høxbroe l En hvinand-ælling forlader reden; Per Finn Nielsen l Logoer; Ole Søndergaard