Udvikling og samarbejde

Nationalparken udvikles i samarbejde med lodsejerne, lokalsamfundet, organisationer, foreninger, Naturstyrelsen og de fem kommuner. Der arbejdes med en hel række projekter ude i landskabet på baggrund af nationalparkplanen.

Find nationalparkpartner

Nationalparken har et netværk af lokale aktører, der på hver deres felt udbyder ydelser og produkter, som understøtter nationalparkens formål.

Find arrangement

Nationalparken afholder i løbet af året foredrag, samt natur-, kultur- og friluftsarrangementer.

Få overblik over fremtidige arrangementer og køb billetter til spændende oplevelser her.

 

Læs nationalparkplan 2020-2026

Nationalparkplanen er udviklet i dialog med nationalparkrådet, foreninger og lokale kræfter og er fundamentet for nationalparkens virke i planperioden.

Planen indeholder beskrivelse af indsatser og projekter inden for natur, kulturhistorie, friluftsliv, landskab, formidling og lokalsamfund mm. 

Nationalparkpulje

Private lodsejere og foreninger har mulighed for at søge nationalparkpuljen til projekter, der bidrager til at opfylde nationalparkens formål.

Læs hvordan du søger støtte til dit projekt.

Projekter

Nationalparken arbejder med at realisere projekter fra Nationalparkplan 2020-2026, som er blevet til på baggrund af over 400 forslag til projekter fra private lodsejere, borgere, kommuner, museer, foreninger og Naturstyrelsen. 

Har du en idé?

Alle kommende projekter vil blive lavet gennem frivillige aftaler med lodsejere og andre interessenter.

Har du et forslag til vores næste projekt? Så tøv ikke med at kontakte os. 

Kontakt os

© Foto: Introduktion til nationalparken; Per Frost Henriksen | Per Finn Nielsen l Hellebæk kohave; Klavs Nielsen | Vandhul oprenses; Thorkild Kristensen