Udvikling og samarbejde

Nationalparken udvikles i samarbejde med lodsejerne, lokalsamfundet, organisationer, foreninger, Naturstyrelsen og de fem kommuner. Alle kommende projekter vil blive lavet gennem frivillige aftaler med lodsejere og interessenter.   

Nationalparkplan 2020-2026 i høring

OBS!

Et trykt eksemplar af nationalparkplanen kan først hentes i nationalparkens sekretariat den 2. januar. Det skyldes længere produktionstid end oplyst fra trykkeriet.  

Læs Forslag til Nationalparkplan 2020-2026

Nationalparkplan 2020-2026 i høring

Forslag til Nationalparkplan 2020-2026 for Nationalpark Kongernes Nordsjælland er i høring til og med den 26. februar 2020. 

Du kan sende et høringssvar til eller med post til Nationalpark Kongernes Nordsjælland, Klostergade 12, 3230 Græsted. 

Vær opmærksom på, at du ved at indsende et høringssvar samtidig giver samtykke til, at vi offentliggør dit navn og dit høringssvar.

Vi afholder et offentligt møde mandag den 3. februar kl. 19.30-21.00 hos C4, Krakasvej 17, 3400 Hillerød. På mødet vil nationalparkplanen blive præsenteret, og der vil være mulighed for at stille spørgsmål. 

Nedenfor kan du se det samlede høringsmateriale. 

Hvad er en nationalparkplan?

Grundlaget for arbejdet i alle danske nationalparker er seksårige nationalparkplaner med konkrete mål og handlinger for, hvordan nationalparkfondene vil udvikle parkerne. En nationalparkplan indeholder: 

  • En beskrivelse af værdierne i nationalparken
  • En beskrivelse af den lovgivning og de rammer, som nationalparken er underlagt
  • En beskrivelse af indsatser og projekter inden for natur, kulturhistorie, friluftsliv, landskab, formidling og lokalsamfund mm. 

Planens tilblivelse

Fra den 1. februar-28. april 2019 kunne alle komme med ideer til nationalparkplanen.

Der blev afholdt informationsmøder for både lodsejere og andre interesserede.

Fra april til november 2019 er der blevet udarbejdet forslag til nationalparkplan, og der har løbende været drøftelser med berørte lodsejere, samarbejdspartnere mv.

Forslag til Nationalparkplan 2020-2026 sendes i offentlig høring fra den 4. december 2019 til og med 26. februar 2020. 

Når høringen slutter den 26. februar 2020, færdiggøres den endelige nationalparkplan. Den vedtages af nationalparkbestyrelsen senest den 1. juli 2020.

Modtog over 400 forslag

Fra den 1. februar til den 28. april 2019 modtog nationalparken over 400 ideer til projekter og indsatser fra lodsejere, lokalbefolkning, foreninger, organisationer, myndigheder, bestyrelse og råd. Ideerne er indgået i arbejdet med nationalparkplanen. 

Se hele idékataloget her

Logo og partnerskab

Der er stor interesse fra erhverv, turisme og organisationer i at bruge nationalparkens logo, men da nationalparkbestyrelsen endnu ikke har vedtaget retningslinjer for, hvem der må bruge logoet, må interesserede væbne sig med tålmodighed. 

Du er velkommen til at skrive til os på , hvis du gerne vil kontaktes, når retningslingerne ligger klar. 

Partnerlogo 1
partnerlogo 2
partnerlogo 3

© Foto: Esrum Sø; Allan Høxbroe l En hvinand-ælling forlader reden; Per Finn Nielsen l Hvinand over Esrum Sø; Per Finn Nielsen l Logoer; Ole Søndergaard