Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Udvikling og samarbejde

 

Kom med ideer til Nationalparkplan 2020-2026

Fra 1. februar til 28. april 2019 kan alle komme med ideer til, hvilke projekter vi skal sætte i gang i 2020-2026. Nationalparken bygger på lokal opbakning og engagement. Derfor har vi brug for så mange gode forslag som muligt, der kan være med til at styrke naturen, kulturhistorien og mulighederne for friluftsliv – i samarbejde med frivillige, foreninger, virksomheder mv.

Læs også folderen "Vi har brug for dine gode ideer til nationalparkplan 2020-2026"

Nationalparkplan 2020-2026

Nationalpark Kongernes Nordsjælland har været mere end 10 år undervejs. Nu skal der laves et solidt fundament for, hvordan nationalparken over de kommende mange år skal udvikle sig.

Første skridt er at inddrage lokalsamfundene i Halsnæs, Gribskov, Hillerød, Helsingør og Fredensborg kommuner, lodsejere, organisationer, besøgende og andre interesserede i at lave den allerførste plan for området. Arbejdet løber frem til 1. juli 2020, hvor nationalparkplanen vedtages og gælder for årene 2020-2026.

Et bærende princip er frivillighed, og alle projekter eller forslag i en kommende plan vil blive gennemført i dialog og samarbejde med lodsejere, berørte beboere og myndigheder. Håbet er, at alle i og omkring nationalparken vil deltage aktivt i opbygningen af den med viden, ideer og gode kræfter.

Få inspiration til, hvad du kan foreslå

Klik for at se eksempler på projekter og spørgsmål til inspiration og læs, hvilke mål kommende projekter skal fremme. 

© Foto: Hvinand over Esrum Sø; Per Finn Nielsen ǀ Hammermøllen Skov og Teglstrup Hegn; Naturstyrelsen  ǀ Høslet i Gribskov; Flemming Kirstein ǀ Dragebjerg; Marianne Lund Ujvári ǀ Frederiksborg Have; Thomas Rahbek ǀ Store Dyrehave; Parforcejagtlandskabet i Nordsjælland ǀ Høstfestival; Esrum Kloster ǀ Børn på skattejagt; Halsnæs Kommune