Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Friluftsliv

 Få inspiration til ideer til nationalparkplanen. På siden her kan du se eksempler, spørgsmål til inspiration og hvilke formål og målsætninger, som de kommende projekter i nationalparkplanen skal fremme. 

Eksempel på et projekt

I kongernes hovspor

I Gribskov og Store Dyrehave kan du på hesteryg opleve et unikt stykke verdenskulturarv. Et samarbejde mellem en række lokale rideforeninger, Naturstyrelsen og verdensarvsområdet Parforcejagtlandskabet i Nordsjælland har nemlig resulteret i tre nye rideruter, der tager dig gennem det kongelige jagtterræn.

Ruterne er udviklet af lokale ryttere og guider dig gennem landskabet bl.a. via en app, der udpeger gode rastepladser, spisesteder og seværdigheder undervejs.

Spørgsmål til inspiration

Har du forslag og ideer, som kan bidrage til:

  • At give bedre muligheder for at opleve natur, landskab og kulturhistorie?
  • At nationalparkgæsternes færden ikke medfører øgede gener for lodsejere, beboere og natur?
  • At etablere et tilpas antal hensigtsmæssige stiforløb og faciliteter, også for handicappede?
  • At formidle mulighederne for friluftsliv og oplevelser?
  • At planlægge stiforløb, faciliteter og formidling mv., så særlig sårbare naturområder beskyttes mod slitage og forstyrrelse?
  • At udarbejde og formidle regler om hensynsfuld og korrekt adfærd på stier og i landskabet?

Har du andre forslag og ideer, som kan bidrage til flere og bedre friluftsmuligheder?

Indsend dit forslag

Kongestjernen i Store Dyrehave foto: Parforcejagtlandskabet Nordsjælland

Nationalparkens mål for friluftsliv

  • Mulighederne for friluftsliv samt natur-, landskabs- og kulturhistoriske oplevelser skal styrkes.
  • Udvikling af friluftsliv og muligheder for besøgende i nationalparken skal ske på et bæredygtigt grundlag og i samarbejde med lokalbefolkningen, kommunerne, turisterhvervet, kulturhistoriske museer og øvrige relevante aktører.
  • Sårbare naturområder og arter skal beskyttes mod slitage og forstyrrelse ved planlægning af faciliteter, stiforløb og formidling m.v.

Vores bekendtgørelse siger bl.a., at nationalparken skal:

styrke mulighederne for friluftsliv og særlige natur-, landskabs- og kulturhistoriske oplevelser i det varierede kulturlandskab med skove, søer, kystlandskaber og bymiljøer.

© Foto: Store Dyrehave; Parforcejagtlandskabet i Nordsjælland ǀ Kongestjernen; Parforcejagtlandskabet i Nordsjælland ǀ Høslet i Gribskov; Flemming Kirstein ǀ Dragebjerg; Marianne Lund Ujvári ǀ Frederiksborg Have; Thomas Rahbek ǀ Høstfestival; Esrum Kloster ǀ Børn på skattejagt; Halsnæs Kommune