Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Geologi og landskab

 Få inspiration til ideer til nationalparkplanen. På siden her kan du se eksempler, spørgsmål til inspiration og hvilke formål og målsætninger, som de kommende projekter i nationalparkplanen skal fremme. 

Eksempel på et projekt

Naturpleje sikrer udsigten

På Dragebjerg på Arrenæs har vores forfædre udnyttet den imponerende geologiske formation til gravplads. Fra gravhøjene er der en fantastisk udsigt ud over landskabet omkring Arresø. Det er bl.a. takket være den naturpleje, f.eks. rydning af buske og træer, som Halsnæs Kommune har gennemført på og omkring gravhøjene.

På de nærliggende marker er Naturstyrelsen i fuld gang med at skabe et storladent græsningslandskab, som vil gøre oplevelsen af landskabet på Arrenæs rigere.

Spørgsmål til inspiration

Har du forslag og ideer, som kan bidrage til:

  • At bevare og synliggøre landskabets særlige karaktertræk?
  • At synliggøre markante geologiske formationer?
  • At forbedre udsigten og oplevelsen af bestemte landskabstyper?
  • At genskabe markante kulturhistoriske landskabstræk, f.eks. alléer eller græsningslandskaber?
  • At reetablere ådalslandskaber? 

Har du andre forslag og ideer, som kan bidrage til at bevare og styrke naturen?

Indsend dit forslag

Stengærde i Store Dyrehave foto af Lars Gejl

Nationalparkens mål for geologi og landskab

  • Nationalparkens karakteristiske, varierede istidslandskab og det særegne kulturlandskab med samspil mellem skov, søer og landbrug skal bevares og synliggøres.

Vores bekendtgørelse siger bl.a., at nationalparken skal:

bevare og styrke de landskabelige og geologiske værdier i det rigt varierede moræne- og dødislandskab.

© Foto: Dragebjerg; Marianne Lund Ujvári ǀ Stengærde i Store Dyrehave; Lars Gejl ǀ Høslet i Gribskov; Flemming Kirstein ǀ Frederiksborg Have; Thomas Rahbek ǀ Store Dyrehave; Parforcejagtlandskabet i Nordsjælland ǀ Høstfestival; Esrum Kloster ǀ Børn på skattejagt; Halsnæs Kommune