Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Kulturhistorie

 Få inspiration til ideer til nationalparkplanen. På siden her kan du se eksempler, spørgsmål til inspiration og hvilke formål og målsætninger, som de kommende projekter i nationalparkplanen skal fremme. 

Eksempel på et projekt

Nye træer genskaber historisk allé

Hvis du går en tur fra Frederiksborg Slot til Barokhaven i parken, kan du nyde de fine rækker af lindetræer på hver side af vejen. Træerne blev plantet for et par år siden af Slots- og Kulturstyrelsen, som dermed genskabte den historiske allé, der før i tiden prydede slottets fantastiske, barokke parkanlæg.

Da alléen oprindeligt blev anlagt i 1700-tallet bestod den af ca. 260 træer, men før genplantning var der kun ca. 30 tilbage. Ved hjælp af gamle tegninger har havearkitekterne fundet ud af, hvor de oprindelige træer stod, og genskabt den gamle allé med to rækker af lindetræer på hver side af vejen.

Spørgsmål til inspiration

Har du forslag og ideer, som kan bidrage til:

  • At beskytte, bevare og pleje udvalgte kulturspor og fortidsminder?
  • At få flere fortidsminder gjort synlige/tilgængelige?
  • At lokale deltager i kulturmiljøers bevaring og pasning?
  • At støtte initiativer fra lodsejere, der ønsker at fremvise kulturarv på deres ejendomme?
  • At formidle områdets kulturhistoriske fortællinger?
  • At de, der bor i nationalparken, kender de væsentligste dele af deres landskabs kulturhistorie?

Har du andre forslag og ideer, som kan bidrage til at bevare og styrke kulturhistorien?

Indsend dit forslag

Gurre slot foto: Marianne Lund Ujvári

Nationalparkens mål for kulturhistorie

  • Kulturhistoriske helheder og enkeltelementer, der fortæller om brugen af natur og landskab, skal bevares, synliggøres og formidles, herunder især slottene, de landskabelige spor efter kirkens og kongernes brug af området samt industrikulturen.

Vores bekendtgørelse siger bl.a., at nationalparken skal:

bevare og styrke kulturhistoriske helheder og enkeltelementer inden for nationalparken.

© Foto: Frederiksborg Have; Thomas Rahbek ǀ Gurre slotsruin; Marianne Lund Ujvári ǀ Høslet i Gribskov; Flemming Kirstein ǀ Dragebjerg; Marianne Lund Ujvári ǀ Store Dyrehave; Parforcejagtlandskabet i Nordsjælland ǀ Høstfestival; Esrum Kloster ǀ Børn på skattejagt; Halsnæs Kommune