Bliv partner med nationalparken

Nationalpark Kongernes Nordsjælland vil gerne understøtte udviklingen af lokalsamfundet og det lokale erhvervsliv. Derfor tilbyder nationalparken lokale virksomheder, foreninger og andre at blive partner med nationalparken..

Netværk, lokalt samarbejde og nye produkter og oplevelser

Nationalparken ønsker at udvikle samarbejdet med - og mellem - de lokale aktører i og omkring nationalparken.

Vores partnerskabsprogram skal sikre, at partnerne udbyder ydelser og produkter af en høj kvalitet og med en klar forbindelse til nationalparken og dens formål. Partnerne får bl.a. lov til at bruge nationalparkens logo til at markedsføre deres ydelser og produkter og relevant viden om nationalparken gennem kurser og netværk.

Det er gratis at være partner med nationalparken. 

To typer af partnerskaber

Hvis du gerne vil være partner med nationalparken kan du søge om at anvende nationalaparkens "partner med" logo. Det er logoet, som er dit certifikat for at du er en del nationalparkens partnerskabsprogram. "Partner med" logoet kan søges af virksomheder og foreninger, der har kontakt med lokale og besøgende i eller i nærheden af nationalparken, f.eks spise- og overnatningssteder, formidlere eller attraktioner. 

Hvis du producerer fødevarer eller andre typer af produkter, kan du også søge om at blive produkt-partner. Det kræver at du har et produkt, der er produceret og/eller forarbejdet i nationalparken. Det betyder at f.eks. afgrøder fortrinsvis skal være dyrket i nationalparken, kreaturer skal have græsset i nationalparken eller at produktet er forarbejdet i nationalparken. Produkt-partnere får mulighed for at anvende nationalparkens "produkt fra" logo på det eller de produkter, der bliver godkendt. 

Retningslinjer

Nationalparken har udviklet et sæt retningslinjer, som virksomheder, foreninger mv. skal opfylde for at blive partnere.

I retningslinjerne findes en række generelle krav, som nye partnere skal leve op til, og nogle specfikke krav afhængig af hvilket type partnerskab, du gerne vil ansøge om.

Hvis du gerne vil være partner med nationalparken, så læs retningslinjerne inden du ansøger.

Ansøg om at blive partner

Sådan søger du om at blive partner

Ansøgningsrunden 2022 er afsluttet, hvilket betyder at det i øjeblikket ikke er muligt at blive partner med nationalparken. Vi forventer at der åbner en ny ansøgningsrunde i 2023. 

Du er er dog altid velkommen til at sende en ansøgning, så vil vi behandle den ved næste ansøgningsrunde. Dette gør du ved at udfylde et af de to digitale ansøgningsskemaer - vælg det der passer bedst til det, du gerne vil. For at blive partner skal du leve op til retningslinjerne som du kan læse her.

Har du brug for hjælp?

Har du spørgsmål, eller er du i tvivl, om hvilken ansøgningsformular du skal vælge? Så kontakt Anders fra nationalparkens sekretariat på tlf. 41 39 24 11 eller e-mail Obfuscated Email.

Ansøg om at blive partner

Her kan du søge om at blive partner med nationalparken, hvilket giver dig mulighed for at anvende partner-logoet. Bemærk at ansøgnignsrunden for 2022 er lukket og du derfor først vil få svar på din ansøgning i 2023.

Udfyld ansøgningsformular

Ansøg om at blive produkt-partner

Her kan du søge om at blive produkt-partner, hvilket giver dig mulighed for at bruge produkt-fra logoet på fødevarer og andre produkter. Bemærk at ansøgnignsrunden for 2022 er lukket og du derfor først vil få svar på din ansøgning i 2023.

Udfyld ansøgningsformular

Få netværk og kompetenceløft

Foto Per Frost Henriksen

Introduktionskursus

Nye partnere bliver inviteret til et introduktionskursus, hvor de bliver klædt på til at være "ambassadører" for de mange fantastiske muligheder i nationalparken. Næste kursus bliver holdt i efteråret 2022. 

Fordele for partnerne

Som partner med nationalparken får du en række fordele, f.eks. merchandise, ret til at bruge nationalparkens bookingportal og mulighed for at anvende nationalparkens logo i din markedsføring. 

Foto Marianne Lund Ujvári

Årligt netværksmøde

Alle partnere bliver inviteret til den årlige partnerdag, hvor alle nationalparkens partnere mødes for at udvikle samarbejder og løfte mulighederne for nye oplevelser, produkter mv. i nationalparken. 

Mød nationalparkens partnere

Nationalparken har mere end 50 partnere, som fordeler sig i følgende kategorier:

  • Oplevelsesaktører
  • Restauration og produkter
  • Overnatning
  • Museer og besøgssteder
  • Foreninger
  • Kommunikation og rådgivning

Du kan læse mere om partnerne og hvor du kan møde dem her: Læs om nationalparkens partnere