Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Lokalsamfund, erhverv og turisme

 Få inspiration til ideer til nationalparkplanen. På siden her kan du se eksempler, spørgsmål til inspiration og hvilke formål og målsætninger, som de kommende projekter i nationalparkplanen skal fremme. 

Eksempel på et projekt

Nye muligheder for erhvervsudvikling

En nationalpark kan være med til at give det lokale erhvervsliv et løft. I de andre danske nationalparker har de f.eks. udviklet partnerskabsprogrammer, der er med til at styrke samarbejdet mellem nationalpark og lokale fødevareproducenter, virksomheder og foreninger.

Som nationalparkpartner kan man f.eks. deltage i kurser og ture, der giver et større kendskab til nationalparkens muligheder, og bruge nationalparkens logo til at markedsføre lokale produkter. Samtidig kan samarbejdet resultere i nye produkter og oplevelser til lokale borgere og turister.

Spørgsmål til inspiration

Har du forslag og ideer, som kan bidrage til:

  • At lodsejere og andre lokale føler ejerskab til nationalparken og dens mål og aktiviteter?
  • At nationalparken bliver katalysator for vækst og bæredygtig udvikling med lokal forankring?
  • At udvikle en certificering af nationalparkprodukter og -services, som giver mulighed for branding med nationalparkens logo m.v.?
  • At øge mulighederne for natur- og kulturturisme, som giver nye erhvervsmuligheder og arbejdspladser?
  • At turismen tilfører området værdi, uden at landskabs- og naturværdier forringes?
  • At nationalparken fungerer som løftestang for både de store kendte attraktioner og for overnatningssteder, spisesteder, guides, gårdbutikker, gallerier m.v.?
  • At jordbruget får flere muligheder for at være i miljømæssig og økonomisk udvikling?

Har du andre forslag og ideer, som kan bidrage til, at nationalparken er med til at styrke lokalsamfundet, erhvervslivet og turismen?

Indsend dit forslag

 

Nationalparkens mål for lokalsamfund, erhverv og turisme

  • Udviklingen af nationalparken skal ske i samspil med omgivelserne.
  • Udvikling af friluftsliv og muligheder for besøgende i nationalparken skal ske på et bæredygtigt grundlag og i samarbejde med lokalbefolkningen, kommunerne, turisterhvervet, kulturhistoriske museer og øvrige relevante aktører.

Vores bekendtgørelse siger bl.a., at nationalparken skal:

understøtte en udvikling til gavn for lokalsamfundet, herunder erhvervslivet, med respekt for beskyttelsesinteresserne og styrke bevidstheden om områdets værdier gennem inddragelse af befolkningen i nationalparkens etablering og udvikling.

© Foto: Høstfestival; Esrum Kloster ǀ Høslet i Gribskov; Flemming Kirstein ǀ Dragebjerg; Marianne Lund Ujvári ǀ Frederiksborg Have; Thomas Rahbek ǀ Store Dyrehave; Parforcejagtlandskabet i Nordsjælland ǀ Børn på skattejagt; Halsnæs Kommune