Nationalparkplanen

Grundlaget for arbejdet i Nationalpark kongernes Nordsjælland er en seksårig nationalparkplan med konkrete mål og handlinger for, hvordan nationalparkfonden vil udvikle parken

Nationalparkplan 2020-2026

Planens tilblivelse

Fra den 1. februar-28. april 2019 kunne alle komme med ideer til nationalparkplanen.

Klik her for at læse idékataloget over alle de indkomne ideer

Der blev afholdt informationsmøder for både lodsejere og andre interesserede.

Fra april til november 2019 er der blevet udarbejdet forslag til nationalparkplan, og der har løbende været drøftelser med berørte lodsejere, samarbejdspartnere mv.

Forslag til Nationalparkplan 2020-2026 har været i offentlig høring fra den 4. december 2019 til og med 4. marts 2020. Nationalparken har modtaget 67 høringssvar.

I høringsperioden har nationalparken afholdt et offentligt møde, hvor nationalparkplanen blev præsenteret, og hvor der var mulighed for at stille spørgsmål. 

Hvert enkelt høringssvar er blevet behandlet og besvaret i et høringsnotat, der også indeholder anbefalinger til eventuelle ændringer i nationalparkplanen som følge af det enkelte høringssvar.

Det er kun, hvis et høringssvar medfører væsentlige ændringer i planen, at planen skal i fornyet høring. Siden ingen af de anbefalede ændringer er væsentlige, har planen ikke skullet i fornyet høring.

Nationalparkbestyrelsen har vedtaget nationalparkplanen på dens møde den 25. juni 2020. 

Nationalparkplan 2020-2026 er vedtaget

Bestyrelsen for Nationalpark Kongernes Nordsjælland har vedtaget nationalparkplanen på et bestyrelsesmøde d. 25. juni 2020. Nationalparkplan 2020-2026 har været i høring fra den 4. december 2019 til og med den 4. marts 2020. I høringsperioden modtog nationalparken 67 høringssvar fra foreninger, myndigheder og privatpersoner, som er samlet i et høringsnotat. 

Høringen medførte ikke væsentlige ændringer til planen, så planen har ikke skullet i fornyet høring.

Hvad er en nationalparkplan

Grundlaget for arbejdet i alle danske nationalparker er seksårige nationalparkplaner med konkrete mål og handlinger for, hvordan nationalparkfondene vil udvikle parkerne. En nationalparkplan indeholder: 

  • En beskrivelse af værdierne i nationalparken
  • En beskrivelse af den lovgivning og de rammer, som nationalparken er underlagt
  • En beskrivelse af indsatser og projekter inden for natur, kulturhistorie, friluftsliv, landskab, formidling og lokalsamfund mm. 

© Foto: Esrum Sø; Allan Høxbroe l En hvinand-ælling forlader reden; Per Finn Nielsen