Nationalparkpulje

Nationalpark Kongernes Nordsjællands pulje var i 2022 målrettet private lodsejere i nationalparken og foreninger med ikke-kommercielle formål. I alt modtog nationalparken 27 ansøgninger til puljen. Alle ansøgere fik i starten af april svar på deres ansøgning.

Nationalpark Kongernes Nordsjælland har i 2022 uddelt mere end 900.000 kr. til projekter, der skal medvirke til udviklingen af nationalparkens formål om at skabe bedre natur, bevare kulturarven og udvikle nye muligheder for friluftslivet.

Fra december 2021 til marts 2022 modtog nationalparken 27 ansøgninger til nationalparkpuljen. Det samlede ansøgte beløb endte på mere end 1,7 mio. kr.

Et udvalg bestående af råds- og bestyrelsesmedlemmer, var med til at prioritere mellem de mange gode ansøgere. En ikke helt nem opgave, hvis man spørger puljeudvalgsformanden.

Det har været helt fantastisk at se hvordan ansøgningerne er væltet ind til puljen. Vi er meget glade for den store interesse, men det betyder også, at vi har måtte arbejde for at skære feltet ned, da vi jo ikke kan give penge til alle. Det har været lidt af et luksusproblem, som vi har løst i puljeudvalget, udtaler Poul Erik Pedersen, medlem af nationalparkens bestyrelse og formand for puljeudvalget

Der er nu givet tilsagn om støtte til 14 projekter.  Alle ansøgere har fået besked fra nationalparken, så de mange gode projekter kan komme igang og afsluttes i 2022. 

Flere fantastiske projekter på vej

Projekterne der har modtaget tilsang om støtte dækker bredt og mens nogle vil være med til at bevare kulturhistorien vil andre bidrage til at styrke naturen. Derudover er der givet støtte til en etablering af en række nye friluftsfaciliteter. Bålhytter, fuglekasser, trætelte, pleje af fredede stendiger og etablering af vandhuller er blot et par eksempler på de mange spændende projekter, der har modtaget støtte. Nationalparken håber, at tilskuddene fra nationalparkpuljen kan være med til at imødekomme den store interesse der er for at opleve og samtidigt beskytte naturen og kulturhistorien i Kongernes Nordsjælland.

Ansøgningsrunde 2022

Fristen for at søge nationalparkens pulje udløb d. 6. marts 2022. 

Nationalparken modtog 27 ansøgninger til puljen, hvoraf 14 ansøgere har modtaget tilsagn om støtte. Der er givet tilsagn om støtte på i alt ca. 900.000 kr. 

Du finder en liste her over de projekter, der har modtaget tilsagn om støtte: Liste over projekter

Hvis dit projekt har modtaget tilskud

Hvis et projekt er blevet godkendt til at modtage støtte fra nationalparkpuljen, har ansøgeren modtaget et tilsagnsbrev fra nationalparken. I tilsagnsbrevet er angivet en række vilkår for at få udbetalt støtten fra nationalparken.

Støttemidlerne udbetales når projektet er gennemført og projektejer har indsendt en afrapportering med regnskab.

Har du brug for hjælp?

Hvis du har modtaget tilsagn om støtte og har brug for hjælp eller vejledning, er du velkommen til at kontakte nationalparkens sekretariatet. Send en mail til Obfuscated Email, så vender vi tilbage til dig hurtigst muligt. 

Kommer der en ny ansøgningsrunde til nationalparkpuljen?

Det er endnu ikke besluttet om der kommer en ny ansøgningsrunde i 2023. Hvis der kommer en ny ansøgningsrunde vil det blive annonceret her på hjemmesiden, i dagspressen og via nationalparkens nyhedsbrev. Du kan tilmelde dig nationalparkens nyhedsbrev herunder, så får du direkte besked når en evt. ny ansøgningsrunde åbner. 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

© Foto: Poul Erik Pedersen