Nationalparkpulje

Nationalparkpuljen støtter initiativer, der der skaber bedre natur, bevarer vores kulturarv eller skaber nye friluftsmuligheder i Nationalpark Kongernes Nordsjælland.

Nationalparkpulje 2023 - lukket for ansøgninger

I 2023 har nationalparken uddelt midler for 514.745 kr. som støtte til lokale projekter. Nationalparkpuljen er henvendt private lodsejere i nationalparken og foreninger med et ikke-kommercielt formål til at søge om tilskud til bl.a. at skabe bedre natur, bevare kulturarven eller udvikle mulighederne for friluftsliv i Nationalpark Kongernes Nordsjælland. Ansøgerkredsen er præciseret med udgangspunkt i nationalparklovens § 14, stk. 1, nr. 5, for at sikre, at puljemidlerne understøtter en lokal forankring af projekter. Der kunne søges mellem 25.000 og 100.000 kr. til et projekt. Ansøger skal forvente at lægge egne timer i projektet.

Ansøgningsfrist

Deadline for ansøgninger til nationalparkpuljen var d. 5. februar 2023. Det er ikke længere muligt at indsende en ansøgning.

 

Ansøgningsskema  Retningslinjer

Værktøjer til støttemodtagere

Her har vi samlet relevante værktøjer og materialer til jer, der har modtaget tilsagn om støtte fra Nationalparkpuljen. 

Regnskabsskema

For at få udbetalt støtten fra Nationalparkpuljen, når projektet er gennemført, skal du udfylde et regnskabsskema. Vi har lavet en vejledning der guider dig.

Hent regnskabsskema

Logo

Ved opsætning af informationsskilte skal nationalparkens logo anvendes. Nationalparken skal desuden også godkende evt. skiltetekst.

Find logo   

Udbetalingsanmodning

Når projektet er gennemført, skal du udfylde en udbetalingsanmodningsblanket, for at få udbetalt støtten til dit projekt. Bliv guidet af vejledningen.

Hent udbetalingsanmodning

Har du brug for hjælp?

Hvis du har modtaget tilsagn om støtte og har brug for hjælp eller vejledning, er du velkommen til at kontakte nationalparkens sekretariatet. Send en mail til Obfuscated Email så vender vi tilbage til dig hurtigst muligt. 

Eksempler på støttede projekter

Læs om nogle af de projekter, der tidligere har fået tilskud fra Nationalparkpuljen, og find inspiration til dit eget projekt.

Børn overnatter i trætelte

Overnatning svævende over jorden

Halsnæs Naturklub har med projektet ”24 timer i Nationalpark Kongernes Nordsjælland” inviteret børn og børnefamilier på overnatning og oplevelser i naturen. Under projektet har 2 skoleklasser, naturklubben og børnefamilier oplevet naturen på tæt hold med bl.a. enestående overnatning i trætelte svævende over jorden. Skoleklasserne har modtaget undervisning om naturen i naturen. Tilskuddet fra Nationalparkpuljen er blevet brugt til at indkøbe Tentsile trætelte, hængekøjer, liggeunderlag, Primus-sæt og trækvogne, der alt sammen har været med til at danne rammen om oplevelsen i nationalparken.

Beløb: 56.000 kr.

Bålhytte ved Frydenborg

Bålhytte ved Frydenborg

Den grønne naturkilde Frydenborg har siden 1972 været opholdssted for flere spejdergrupper. Nu kan de mange spejdere og nye besøgende få gavn af en stor opgradering af naturområdet, der udover at styrke mulighederne for fællesskab, friluftsliv og naturoplevelser også forbedrer muligheder for udeundervisning og naturformidling. De 100.000 kr., Hillerød Stadsgilde har modtaget som tilskud til projektet gennem nationalparkpuljen, er blevet brugt til at erstatte en bedaget bålplads med en stor bålhytte med plads til 50 personer. Håbet er, at bålhytten vil fremme lysten til udeliv i al slags vejr og inviterer nye brugergrupper til Frydenborg-naturområdet.

Beløb: 100.000 kr.

Fuglekasser på Hornbæk Golfklub

Fuglekasser på golfklub

Fuglene ved Hornbæk Golfklub kan i dag finde sig godt til rette i de nyopsatte redekasser. Med tilskuddet fra Nationalparkpuljen indkøbte golfklubben hele 147 stærekasser, 2 tårnfalkekasser og 6 hvinandekasser, og har sat de nye fugleboliger op rundt omkring på golfklubbens arealer.

 

 

 

 

 

Beløb: 49.149 kr.

© Foto: Hornbæk Plantage af Tine Uffelmann