Projekter

Nationalparken arbejder med at realisere projekter fra Nationalparkplan 2020-2026, som er blevet til på baggrund af over 400 forslag til projekter fra private lodsejere, borgere, kommuner, museer, foreninger og Naturstyrelsen. Projekterne falder inden for seks kategorier, og du kan se eksempler på en række af de projekter, som vi arbejder med.

Har du en idé?

... der passer ind i nationalparkplanen? Så tøv ikke med at kontakte os. 

Kontakt os

Maglemosen, Gribskov

Vegetationsundersøgelser

Foto: Erling Krabbe

Græsland i Karlebo og Kelleris

St. Dyrehave, Krogerup og Marienlyst Slotshave

Kortlægning af flagermus

Foto: Henrik Ærenlund Pedersen

Kortlægning af botaniske klenodier

Rummelborg Dam, Gribskov

Kortlægning af dagsommerfugle

Foto: Lars Gejl

Forvaltningsplan for løgfrø

Arrenæs

Vandhuller til padder ved Sonnerup

Har du en idé?

... der passer ind i nationalparkplanen? Så tøv ikke med at kontakte os. 

Kontakt os

Foto: Museum Nordsjælland
© Museum Nordsjælland

Udgravning af Frydenborg ved Hillerød

Kilde: Nationalmuseet
© Nationalmuseet

Den romantiske have ved Marienlyst Slot

Kilde: Det Kongelige bibliotek
© Det Kongelige Bibliotek

Frederiksborgheste tilbage på engene ved Esrum Kloster

Har du en idé?

... der passer ind i nationalparkplanen? Så tøv ikke med at kontakte os. 

Kontakt os

Dronningholm Mose

Opførelse af bæverskjul

Foto: Per Frost Henriksen

Fuglekiggerplatform ved Holløse Bredning

Har du en idé?

... der passer ind i nationalparkplanen? Så tøv ikke med at kontakte os. 

Kontakt os

Udarbejdes af GEUS

Sandflugtens historie i Nordsjælland

Udarbejdes af Michael Houmark-Nielsen

Geologiske forhold Halsnæs-Tisvilde-Arresø

Museum Nordsjælland

Ulv og elg i Nordsjælland

Har du en idé?

... der passer ind i nationalparkplanen? Så tøv ikke med at kontakte os. 

Kontakt os

Kilde: Det Kongelige Bibliotek
© Det Kongelige Bibliotek

De enevældige kongers brug af Nordsjælland

Formidlingsindgange til nationalparken

Jens Overgaard Christensen
© Jens Overgaard Christensen

Danske naturkunsterne skildrer nationalparken

Foto: Statens Naturhistoriske Museum

Bog om faunaen i Nordsjælland efter sidste istid

Har du en idé?

... der passer ind i nationalparkplanen? Så tøv ikke med at kontakte os. 

Kontakt os