Den romantiske have ved Marienlyst slot

Ved Marienlyst Slot i Helsingør findes en af danmarks første romantiske haver. Den blev anlagt ca. år 1800, men er siden delvist forsvundet og tilgroet. Nationalparken har i samarbejde med Marienlyst Slots Venner fået udarbejdet en haveplan, der skal danne grundlagde for at reetablere dele af den romantiske have, så den kommer tilbage til sin storhedstid.

Marienlyst Slot