Den romantiske have ved Marienlyst slot

Ved Marienlyst Slot i Helsingør findes en af danmarks første romantiske haver. Den blev anlagt ca. år 1800, men er siden delvist forsvundet og tilgroet. Nationalparken har i samarbejde med Marienlyst Slots Venner fået udarbejdet en haveplan, der skal danne grundlagde for at reetablere dele af den romantiske have, så den kommer tilbage til sin storhedstid.

Slotshaven ved Marienlyst slot. Foto: Jens Vind Frederiksen