Esrum Vandmølle

I samarbejde med Esrum Kloster & Møllegård, Gribskov Kommune og Naturstyrelsen er nationalparken i gang med at restaurere Esrum Mølle og oprette et frivilligt møllelaug, der kan drive møllen på udvalgte tidspunkter, til glæde for de mange besøgende i området. Projektet er støttet af Augustinusfonden, der har doneret 500.000 kr. til restaureringen. Projektet forventes afsluttet i sommeren 2023.