Fredensborg Slotshave

Nationalparken har igangsat et fælles projekt med Slots- og Kulturstyrelsen, der skal formidle Fredensborg Slotshave og Esrum Sø. Igennem projektet etableres nye formidlingstavler i slotshaven og der udgives en ny vandretursfolder.