Indsats for løgfrøer

Løgfrøen var tidligere vidt udbredt i Nordsjælland. Den er desværre forsvundet fra store dele af sit udbredelsesområde, og der er de fleste steder kun få og små bestande tilbage. Heldigvis er der stadig noget at bygge på, så vi kan hjælpe bestanden op igen.

Vandhulsprojekter til gavn for løgfrøen

Nationalparken har indgået aftaler med flere lodsejere i nationalparken om at genoprette og grave nye vandhuller til løgfrøen. Flere er på vej i Alsønderup og på Arrenæs.

Hvorfor passe på løgfrøen?

Løgfrøen er en art, som meget få har set, og som ikke gør meget væsen af sig. Men der er mange gode grunde til at passe på løgfrøen. Naturen er generelt i krise, og fåtallige og sjældne arter som løgfrøen har det ekstra svært, fordi de stiller store krav til levestederne. Men det vil samtidig sige, at hvis vi gør en indsats for f.eks. løgfrøen, kan det være med til at løfte livsbetingelserne for en lang række andre arter. Genoprettes vandhuller til løgfrø, vil det f.eks. gavne vandinsekter og andre padder.

Rapport om løgfrøer i Nordsjælland

Ny rapport gør status over løgfrøen i Nordsjælland, beskriver udfordringerne i forvaltningen af arten og kommer med gode anbefalinger om, hvad der kan gøres for at hjælpe den storøjede art.

Læs rapporten