Nyt liv til Gurre Slotsruin

Nationalparken er i fællesskab med Naturstyrelsen, Slots- og Kulturstyrelsen, Helsingør Kommune, Museum Nordsjælland og Flynderupgård startet et projekt, der har til formål at restaurere Gurre Slotsruin og udvikle stedet med nye faciliteter og formidling. For at realisere projektet er det nødvendigt med støtte fra en række fonde.