Odder i nationalparken?

Der er fundet to trafikdræbte oddere i Nordsjælland, ligesom der er fanget et eksemplar på et vildtkamera. Alle uden for nationalparken, men tegn på, at odderen er ved at indfinde sig til Nordsjælland efter mere end 50 års fravær. En væsentlig barriere er trafiknettet og risikoen for trafikdrab af dyr. Nationalpark Kongernes Nordsjælland har på den baggrund bedt Aarhus Universitet om at undersøge, hvilke barrierer, der måtte være for at odderen kan genkolonisere nationalparken. Læs mere om odderens tilbagevenden  her .

Måske du også vil læse om...

Indsats for løgfrøer

Nationalparken har indgået aftaler med flere lodsejere om at genoprette og grave nye vandhuller til løgfrøen.