Registrering af skovmår

Skovmåren er en sky art, der er vanskelig at se. Den er rødlistet, men under spredning. Vi ved, den f.eks. er i Gribskov, men findes den også i de andre skove i nationalparken? Nationalpark Kongernes Nordsjælland har i samarbejde med Naturstyrelsen Nordsjælland og Aarhus Universitet igangsat et projekt med registrering af skovmår ved hjælp af vildtkameraer i flere af nationalparkens mindre skove. Projektet startede november 2022 og afsluttes august 2023.

Registreringen sker i samarbejde med frivillige fra Naturhistorisk Forening Nordsjælland og Dansk Pattedyrforening, som røgter kameraerne, ser billeder igennem og indrapporterer data. Aarhus Universitet koordinerer, bearbejder data og laver en rapport, som forhåbentligt kan give os indblik i skovmårens aktuelle udbredelse.