Restaurering af Esrum Å

Esrum Å udspringer i Esrum Sø og løber i dag gennem en møllekanal til Esrum Møllegård, hvor den løber gennem dels vandmøllen, dels et omløbsstryg ned til åens videre forløb mod Kattegat. Åens oprindelige forløb på strækningen, som er igennem engene øst for Esrum Møllegård og klostret, er rørlagt. Der har tidligere været arbejdet med et projekt for at genoprette åen. Nationalparken har efter accept fra lodsejerne valgt at genoptage projektet ved som det første at opdatere en gammel forundersøgelse af mulighederne for at genskabe et mere naturligt forløb af åen ved at åbne den rørlagte strækning henover engene. Et mere naturligt å-løb vil være spektakulært og spændende, ikke mindst på grund af beliggenheden ved det kommende centrale besøgscenter for nationalparken. Nationalparken vil på baggrund af forundersøgelsen tage stilling til, hvordan der skal arbejdes videre med projektet.