Stenholt Mølle

I 1. halvår har nationalparken gennemført en forundersøgelse med to private lodsejere, som har afsøgt muligheden for at reetablere den tidligere mølledam og renovere Stenholt Mølle.