Udgravninger af parforcejagtveje i Gribskov

I samarbejde med Museum Nordsjælland og Parforcejagtlandskabet i Nordsjælland har nationalparken, i efteråret 2022, udgravet to parforcejagtveje i Gribskov. Udgravningerne har givet ny viden om hvordan vejene er anlagt og konstrueret. Vejene er en del af det UNESCO udpegede Parforcejagtlandskabet, som blev anlagt af Christian d. 5. i slutningen af 1600-tallet til at drive parforcejagt.