Vandhul hos private lodsejere ved Auderød

Lokale lodsejere i Auderød på Arrenæs har stillet et areal til rådighed for nationalparken til genopretning af et vandhul midt på et eksisterende græsningsareal. Halsnæs Kommune har rådgivet om vandhullets kommende form. Træer og buske er fjernet og vandhullet gravet op, så det bliver egnet til padder. Håbet er, at der også flytter den sjældne løgfrø ind.

Lodsejere og nationalpark i samarbejde om naturprojekt

Nønne Christensen og Henrik Stausholm bor i Auderød i Nationalpark Kongernes Nordsjælland. De blev glade, da nationalparken spurgte, om de ville være med på et naturprojekt.

Vi vil rigtig gerne bidrage til mere natur i nationalparken, så da vi blev kontaktet om mulighederne for at få genoprettet et vandhul, slog vi til, siger Nønne Christensen og Henrik Stausholm fra Auderød.

Vandhul genoprettet til frøer og salamandre

Nønne og Henrik ejer et græsareal, hvor et vandhul indtil for nylig var helt tilgroet med store piletræer. Piletræerne ”drak” alt vandet, så vandhullet var næsten helt udtørret. Nu har nationalparken fået fjernet piletræerne og renset vandhullet op.

Lokaliteten er velegnet, da vandhullet ligger i en græsmark, der ikke bliver sprøjtet eller gødsket, og hvor der går græssende køer. Med nærheden til andre vandhuller er der håb om, at der hurtigt vil indvandre padder til søen.

Vi opsøgte Nønne og Henrik, fordi det er et oplagt sted at arbejde for mere natur, siger Carl F. Bruun, formand for bestyrelsen i nationalparken. Vi kommer til at arbejde endnu mere med at udvikle naturen på Arrenæs i årene fremover.

Flere vandhuller er blevet genoprettet på Arrenæs i de seneste uger. Både Halsnæs Kommune og nationalparken gør en indsats for padderne, bl.a. i samarbejde med Naturstyrelsen. Med lidt held vil den sjældne løgfrø finde vej fra et nærtliggende vandhul og slå sig ned i de genoprettede vandhuller på Arrenæs.

Projektet hos Nønne og Henrik er et af flere vandhulsprojekter hos private lodsejere rundt om i nationalparken. Du kan nemt se det genoprettede vandhul fra Lyngbakken i Auderød.

Se nyhedsindslag om projektet her: TV2 Lorry

Har det vækket din interesse, er her et lidt længere indslag om projektet: TV Nordkysten

Kontakt
Bestyrelsesformand for Nationalpark Kongernes Nordsjælland, Carl Bruun på 2226 9831
Nationalparkens koordinator for natur, Lars Rudfeld på 2552 8571

Nedenfor ses vandhullet før og efter genoprensningen

Nønne og Henrik har i samarbejde med nationalparken fået genoprenset et vandhul til padder. Foto: Lars Rudfeld
Før projektet var området under kraftig tilgroning af piletræer. Foto: Lars Rudfeld
Området er nu blevet ryddet og paddehullet vil forhåbentligt snart blive hjemsted for masser af dyreliv. Foto: Lars Rudfeld