Vandhuller ved Sonnerup på Arrenæs

Naturstyrelsen har efter forslag fra Halsnæs kommune stillet arealer til rådighed for nationalparken for genopretning af et vandhul (fjernelse af rødder og sediment) og oprensning af et andet vandhul. Målet er at skabe gode padde-vandhuller for stor vandsalamander og – med tiden – måske løgfrø.

Løgfrø. Foto: Lars Rudfeld