Kongernes Bioblitz

Nationalpark Kongernes Nordsjælland og fem kommuner i Nordsjælland er gået sammen om at tilbyde 4. – 6. klasser i kommunerne et forløb, der handler om at lære naturen og dens mangfoldighed bedre at kende. Dette forløb kalder vi Bioblitz.

Velkommen til ”Kongernes Bioblitz” et projekt i samarbejde med Nationalpark Kongernes Nordsjælland og fem nordsjællandske kommuner

Børn og unge har generelt mindre kontakt til naturen og dermed stadig svagere kendskab til den danske naturs mangfoldighed. Indsigt i naturen, dens detaljer og dynamik er et vigtigt grundlag for at børn og unge kan udvikle forståelse for samt kompetencer til at tage vare på naturen og dens mangfoldighed. Nationalparken Kongernes Nordsjælland rummer nogle af landets mest artsrige naturområder, og er derfor et godt udgangspunkt for at bidrage til den læring, som er nødvendig for at opnå større indsigt.

Nationalpark Kongernes Nordsjælland vil i samarbejde med folkeskolelærere i nationalparkens kommuner styrke børn og unges kendskab til artsrigdommen og arters levevilkår i forskellige naturområder i nationalparken ved at udvikle og integrere mini-bioblitzer som pædagogisk redskab i mellemtrinnet i folkeskolerne.

Bioblitz er et velkendt koncept i kortlægning af arter i naturområder, og kan i en modificeret form tilføre skoleelever en unik indsigt i naturens mangfoldighed, begejstre og udvikle en nysgerrighed efter at lære mere og i overensstemmelse med den nationale naturvidenskabsstrategi at understøtte, at flere børn og unge interesserer sig for naturfag.

Praktisk information og undervisningsmaterialer

Projektet foregår i de fem kommuner Halsnæs, Gribskov, Fredensborg, Helsingør og Hillerød kommuner med fantastiske lokaliteter i Nationalparken. 

Find tidsplaner, praktisk info og undervisningsmaterialer til forløbene her: Praktisk info

Lærerkurser

Lærerne bliver klædt godt på til Bioblitz i løbet af de to kursusdage på Fredensborg Naturskole.

Information om lærerkurserne findes her: Lærerkurser

Materialer til download

www.naturporten.dk kan man finde mange fine artsbeskrivelser og arbejdsark. Derudover bruger vi Inaturalist til registrering og artsbestemmelse - eleverne downloader den til deres mobil og har den med i felten.  

Illustrationerne på Bioblitz-materialerne (flag og badges) er tegnet af Jan Solheim til Krible Krable-projektet med støtte fra Novo Nordisk Fonden.