Vær den gode gæst

I naturen skal der være plads til alle. Derfor er det vigtigt, at vi alle sammen kender og overholder de gældende adgangsregler i naturen. Læs op på reglerne for god færdsel her - og lad os hjælpe hinanden med at tage hensyn.

Naturen i Nationalpark Kongernes Nordsjælland byder på mange fine oplevelser for os mennesker, men naturen er også levested for mange dyr og planter.

 

Her er nogle enkle råd til alle os der færdes i naturen

  • Vi hilser på dem, vi møder, og viser hensyn
  • Vi efterlader kun fodspor og tager kun minder med hjem
  • Vi har hunden i snor, så den ikke forstyrrer fugle og andet dyreliv unødigt
  • Vi gør vores bedste for ikke at forstyrre fugle og andre dyr, og vi lader planter stå, så andre kan nyde dem
  • Vi undgår så vidt muligt at forstyrre naturen mellem solnedgang og solopgang

 

Regler for færdsel

Nationalparken består af både offentligt og privatejede arealer, der har forskellige opholdsregler

 

Offentlige arealer

Ophold og færdsel må ske døgnet rundt, og det er tilladt at færdes til fods uden for veje og stier.

 

Private arealer

Her må du færdes fra kl. 6 til solnedgang. Ophold og færdsel til fods og på cykel er tilladt på veje og tydelige stier.

Alle der færdes på private arealer, skal følge de ansvisninger, som fremgår af skiltning eller som gives af ejeren.