Nationalparkpulje

Nationalparkpuljen støtter initiativer, der skaber bedre natur, bevarer vores kulturarv eller skaber nye friluftsmuligheder i Nationalpark Kongernes Nordsjælland. Puljen er i alt på 500.000 kr., og der kan søges om støtte for mellem 25.000 og 100.000 kr.

Nationalparkpuljen 2024

Ansøgningsrunden for Nationalparkpuljen 2024 er nu afsluttet.

Der blev i alt tildelt støtte til otte projekter med et samlet bevillingsbeløb på 490.775 kr. 

De otte modtagere er Arresøcentret/KFUM-spejderne, Nordsjællands Ridelaug, Krogerup Højskole, Spejdercentret Gurredam, Ågabets Bevarelse, Dronningmølle Borgerforening, Naturvejlederen i Halsnæs Kommune og Nordsjællands Naturskole. 

Der vil blive åbnet for ansøgninger til Nationalparkpuljen igen i 2025.

FAQ

Eksempler på støttede projekter