Vision og mission

Nationalpark Kongernes Nordsjælland vil som organisation være demokratisk og fremadrettet i sine indsatser for at finde svar på såvel nationalparkens og tidens udfordringer. Læs her om det vi drømmer om og sigter efter med Nationalpark Kongernes Nordsjælland, når vi dykker ned i vores vision, værdier og mission.

Vision

Vi drømmer om en nationalpark, der med baggrund i sin rige natur og kulturarv og med udgangspunkt i sine aktiviteter, kan vise vejen til at forandre og forbedre samspillet mellem natur og mennesker.

Vi arbejder for en nationalpark, som kan udvikle sig til at være et aktivt og inddragende eksperimentarium, hvor der arbejdes med løsninger på samfundets aktuelle udfordringer, herunder med løsninger på klima- og naturkriserne. 

Vi ønsker en nationalpark, som nordsjællænderne er stolte af, benytter og anbefaler andre, og vi vil arbejde for at tiltrække flere danske og udenlandske besøgende til nationalparken.

 

Værdier

Vi vil kendes på følgende værdier:

Dannelse som er information, formidling og mærkbare oplevelser, der lægger op til refleksion, indsigt og handling.

Handlekraft som bringer os fra idé til virkelighed gennem begejstret indsats til fælles gavn.

Involvering som er gennemskuelig, udadvendt og er en invitation til bredt frivilligt samspil og fællesskab.

 

Mission

Bestyrelsen ønsker, at Nationalpark Kongernes Nordsjælland skal være kendt for at vise vej til en fremtid med endnu mere og rigere natur, og sammen med vores kulturarv skabe stærke muligheder for læring, oplevelser og friluftsliv formidlet på grundlag af solid faglighed og udstrakt lokalt samarbejde. Vi ønsker at gæster og borgere i nationalparken kan mærke naturens og historiens vingesus, og hvordan vi sammen kan skabe fremtiden.

For at følge visionen anser vi det for vigtigt at have fokus på opgaver, hvor nationalparken kan gå forrest i færre men betydningsfulde og synlige projekter, og på vores samarbejde, positive involvering og støtte i mangfoldige projekter og processer, som drives af andre.

Blandt de vigtigste opgaver er:

  • at etablere et besøgscenter og andre indgange eller 'porte' til nationalparken
  • at planlægge en mere sammenhængende og udvidet nationalpark
  • at udvikle mere og bedre natur
  • at Gurre Slotsruin restaureres og formidles
  • at der udvikles lettilgængelige og klimavenlige veje til og i nationalparken
  • at samarbejde og involvere