Få fod på organisationen

Nationalpark Kongernes Nordsjælland er en selvstændig statslig fond. Formålet med fonden er at udvikle nationalparken inden for rammerne af den fastsatte lov og bekendtgørelse. Fonden har som en årlig grundbevilling på finansloven, som kan suppleres med ekstern finansiering. Fonden ejer ingen jord i nationalparken, men udfører i samarbejde med lodsejere projekter på arealet.

Bestyrelsen

Nationalpark Kongernes Nordsjælland ledes af en bredt sammensat bestyrelse, hvis medlemmer er udpeget af miljøministeren for en 4-årig periode. Bestyrelsen har ansvaret for at udvikle nationalparken.

Læs forretningsordenen for bestyrelsen

Nationalparkråd

Til at rådgive sig har bestyrelsen nedsat et nationalparkråd for en tilsvarende 4-årig periode. Rådet rådgiver bestyrelsen i sager af større betydning og om principielle spørgsmål. Rådet medvirker også til, at udviklingen af nationalparken sker med bred lokal forankring

Læs nationalparkrådets kommissorium

Læs forretningsordenen for nationalparkrådet

Sekretariat

Den daglige drift varetages af sekretariatets medarbejdere. Sekretariatets hovedopgave er at bidrage til at udarbejde og gennemføre nationalparkplanen. Du finder nationalparksekretariatet på 1. sal af Møllegården på Esrum Kloster & Møllegård. Kom gerne forbi, hvis du har spørgsmål eller en god idé til et projekt i nationalparken.

Kontakt sekretariatet