Nationalparkpulje

Nationalparkpuljen støtter initiativer, der skaber bedre natur, bevarer vores kulturarv eller skaber nye friluftsmuligheder i Nationalpark Kongernes Nordsjælland. Ansøgningsrunden for 2024 er nu åben. Puljen er i alt på 500.000 kr., og der kan søges om støtte for mellem 25.000 og 100.000 kr.

Nationalparkpulje 2024

Ansøgningsrunden for puljen er nu åben.

Nationalparkpuljen er henvendt til private lodsejere i nationalparken samt foreninger med et ikke-kommercielt formål. Som nyt for nationalparkpuljen 2024, vil puljen også kunne søges af daginstitutioner, skoler og naturskoler inden for nationalparkens fem kommuner (Gribskov, Halsnæs, Fredensborg, Hillerød og Helsingør). Ansøger skal forvente at lægge egne timer i projektet.

Det vil være muligt at søge om tilskud til bl.a. at skabe bedre natur, bevare kulturarven eller udvikle mulighederne for friluftsliv i Nationalpark Kongernes Nordsjælland. Der vil kunne søges mellem 25.000 og 100.000 kr. til et projekt med en varighed på op til 2 år.

 

Informations- og dialogmøde: Få råd og vejledning

Som et nyt tiltag vil der blive afholdt et online informations- og dialogmøde, hvor der ydes råd og vejledning om formalia og emnefelter jf. bekendtgørelsen. Mødet vil blive afholdt d. 10. januar 2024 kl. 16.30-17.30. Læs mere og tilmeld dig via nationalparkens bookingside.

 

I 2023 uddelte nationalparken midler for 514.745 kr. 

Værktøjer til støttemodtagere

Her har vi samlet relevante værktøjer og materialer til jer, der har modtaget tilsagn om støtte fra Nationalparkpuljen. 

Eksempler på støttede projekter