Geologi- og landskabsprojekter

Nationalparken arbejder med at bevare og styrke de landskabelige og geologiske værdier i det rigt varierede landskab. Det skal ske ved at gennemføre projekter, der kan bidrage hertil og som kan danne grundlag for at styrke oplevelsen af landskabet.

Seneste geologi- og landskabsprojekter