Esrum Kloster og Møllegård

Esrum Kloster & Møllegård ligger i hjertet af nationalparken og er et fremragende sted for at få unikke natur- og kulturoplevelser. I inforummet i klosterbutikken på matriklen, kan du finde inspiration og information til din tur.

I munkenes fodspor

Den stedbundne kernefortælling på Esrum Kloster er et klart eksempel på den indflydelse menneskets relation til naturen har haft på det nordsjællandske landskab.

Esrum Kloster har, med en fortid som et af middelalderens største klostre i Nordeuropa, sat et markant aftryk på den omkringliggende natur. Før reformationen var klosteret en stor jordejer, men måtte overdrage landområderne til kongen, da klosterordnen blev afviklet omkring år 1559.

Selvom kun en mindre del af klosteret står tilbage i dag, er stedet fyldt med fortællinger om, hvordan munkene dyrkede jorden og tæmmede naturen og om kirkens magtrelation til konge og lokale bønder. Fra Esrum Kloster går man i munkenes fodspor i både fysisk forstand via pilgrimsruter og i spirituel forstand gennem en forståelse af religion og troens betydning og ikke mindst i en bredere kulturhistorisk forstand, hvor man dykker ned i det levede liv på og omkring klosteret.

PRAKTISK INFORMATION

Adresse: Klostergade 12, 3230 Græsted

Find Esrum Kloster & Møllegård på Google Maps

Åbningstider:

Tirsdag – Søndag fra kl. 10:00 – 16:00

Åben alle mandage i skolernes ferier (vinter-, påske-, sommer- og efterårsferie), for sommerferien gældende fra og med uge 27-31.

Der gælder andre åbningstider for arrangementer.

Julelukket fra d. 16. december 2023 - 8. januar 2024.

Udenfor åbningstiden kan du finde gratis foldere ved gavlen af butikken.

Entré til inforum: Gratis

Parkering: Gratis, med indkørsel fra Frederiksværksvej

Find mere information om Esrum Kloster & Møllegård