Bibliotek

Nationalparken udgiver løbende vandretursfoldere, årsberetninger, rapporter mm. Du kan også blive klogere på nationalparkens historie og dens udvikling i nationalparkplanen.

Geologi og landskaber

Rapport Geologi og landskaber i Nationalpark Kongernes Nordsjælland

Geologi og landskaber i Nationalpark Kongernes Nordsjælland

Udarbejdet af Michael Houmark-Nielsen

Geologien og landskaberne i Halsnæs, Arresø og Tidsvilde

Geologi og landskaber i Nationalpark Kongernes Nordsjælland

Geologi og landskaber i Nationalpark Kongernes Nordsjælland

Udarbejdet af Michael Houmark-Nielsen

Geologien og landskabets udvikling i det sydlige Gribskov, Store Dyrehave og Fredensborg.

Geologi og landskaber i Nationalpark Kongernes Nordsjælland

Udarbejdet af Michael Houmark-Nielsen

Geologien og landskaberne fra Gribskov til nordkysten

Rapport klitter og flyvesand

Klitter og flyvesand

Udarbejdet af Merete Binderup

Sandflugtens historie i Nordsjælland

Rapport Geologi og landskaber i Nationalpark Kongernes Nordsjælland

Geologi og landskaber i Nationalpark Kongernes Nordsjælland

Udarbejdet af Michael Houmark-Nielsen

Oversigt over geologi og landskabets udvikling i Nationalpark Kongernes Nordsjælland


 

Natur

Edderkopper i Tisvilde Hegn og Gribskov

af Frederick Leck Fischer

Feltundersøgelser 2023

 

Rapportforside Naturgræsning i Nordsjælland

Naturgræsning i Nordsjælland

Udarbejdet af Andreas Höll og Henrik Kruse Rasmussen

Status og perspektiver på naturgræsningen i Nordsjælland

Rapportforside af 'Vejbarrierer for odder i Nordsjælland'

Vejbarrierer for odder i Nordsjælland

Udarbejdet af Morten Emeros og Geoff Groom, Aarhus Universitet

Indentificering og prioritering af passageforholdene for odder i de fem nordsjællandske kommuner

Rapport om løgfrøens status i Halsnæs, Hillerød og Gribskov kommuner

Løgfrøens status i Halsnæs, Hillerød og Gribskov kommuner

Udarbejdet af John Frisenvænge et al.

Muligheder for en samlet indsats for bedre vilkår for løgfrøen

Rapport Botaniske klenodier i Nationalpark Kongernes Nordsjælland

Botaniske klenodier i Nationalpark Kongernes Nordsjælland

Udarbejdet af Henrik Ærenlund Pedersen og Nina Kjær Pedersen

10 udvalgte arters forekomst og bevaringsstatus

Rapport Maglemose i Gribskov 2021

Maglemose i Gribskov 2021

Udarbejdet af Irina Goldberg og Peter Milan Petersen

Vegetationsudviklingen gennem 40 år

Rapport Flagermus i og omkring parken ved Krogerup Højskole

Flagermus i og omkring parken ved Krogerup Højskole

Udarbejdet af Flagermus Forskning og Rådgivning

Undersøgelse af artsdiversiteten af flagermus

Rapport Flagermus i og omkring Store Dyrehave

Flagermus i og omkring Store Dyrehave

Udarbejdet af Flagermus Forskning og Rådgivning

Undersøgelse af artsdiversiteten af flagermus

Rapport flagermus i og omkring Marienlyst slotshave

Flagermus i og omkring Marienlyst Slotshave

Udarbejdet af Flagermus Forskning og Rådgivning

Undersøgelse af artsdiversiteten af flagermus

Rapport Baseline-registrering af dagsommerfugle i Rummelborg Dam (Gribskov)

Baseline-registrering af dagsommerfugle i Rummelborg Dam (Gribskov)

Udarbejdet af Butterfly Conservation Denmark

Registrering og anbefalinger til indsatser for dagsommerfugle ved Rummelborg Dam

Naturplan for Krogerup Højskole

Naturplan for Krogerup Højskole

Udarbejdet af Laura E. Beck og Rikke Milbak

Naturplan for Krogerup Højskole og Park, for øget biodiversitet og kulturhistorie

Forundersøgelse Karsemose rapport

 

Kulturhistorie

Frydenborg - Beretning for arkæologisk prøvegravning

Udarbejdet af Museum Nordsjælland

Arkæologiske undersøgelser af det tidligere lystslot Frydenborg


 

 

Øvrige rapporter

Plan for formidlingsindgange Nationalpark Kongernes Nordsjælland

Udarbejdet af BARK rådgivning

Plan for placering af formidlingssteder og naturindgange i nationalparken

Friluftsundersøgelse for Nationalpark Kongernes Nordsjælland

Friluftsundersøgelse blandt borgere i Nationalpark Kongernes Nordsjælland

Udarbejdet af Moos Bjerre

Undersøgelse af borgere i Nationalpark Kongernes Nordsjællands friluftsaktiviteter